ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ގޭސް ފްރީ ކުރުން

”ގޭސް ފްރީ ކުރުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތެލުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް އަޅާފައިވާ ތާނގީއެއްގައި ޕެޓްރޯލިއަމްގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް އަލިފާން ރޯވާ ޒާތުގެ އާވި ހުންނާނެތީ އެ އާވިތައް އެއްކޮށް ބޭރުކުރުމަށެވެ.