ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު 3/2020 އިސްލާހުކުރުމުގެ ގަރާރު

(ގަރާރު ނަންބަރު 2022-04)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގާނޫނުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގަރާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި ރަށު ކައުންސިލެއްގެ އިހުތިސާސް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަރާރު ނަންބަރު 2/2020 އިސްލާހު ކުރުމުގެ ގަރު (ގަރާރު ނަންބަރު 3/2020)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު