ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ފޮރިން ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕޮލިސީ

(ޕޮލިސީ ނަންބަރ/ތާރީހް 11 ފެބްރުއަރީ 2020)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ޕޮލިސީގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ޕޮލިސީގެ  ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މި ޕޮލިސީއަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު

1 ވަނަ އިސްލާހު

2 ވަނަ އިސްލާހު

 

މައި ގާނޫނު

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 25/1979)

 

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު