-

މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 24 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

(ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު 2018-47)

(މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 10 ޑިސެމްބަރު 2018 ގައި)

 

މައި ގަވާއިދު

މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011-43)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު