ގާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެށޯރެންސްގެ ހިދްމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު (2 ވަނަ އިސްލާހާއެކު) (ގަވާއިދު ނަންބަރު 222/2015)

0 occurrences found.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމާއި އެށޯރެންސްގެ ހިދްމަތް ދިނުމުގެ ގަވާއިދު (2 ވަނަ އިސްލާހާއެކު)

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 222/2015)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑް ފޮމޭޓް ތައްޔާރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޑް ފޮމޭޓް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

އޮޑިޓް ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2007)

 

 

 

ގެޒެޓު ކުރެވުނު ގޮތް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com