ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 10/2010)

0 occurrences found.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 10/2010)

1 ވަނަ މާއްދާ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 10/2010) ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން، އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނުން އެކުލަވައިލައި، 22 ސެޕްޓެންބަރު 2016 ގައި ގެޒެޓުކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާުބުގެ ގަވާއިދު ޖަދުވަލު 5 އަންނަނިވި އިސްލާހާ އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުން.

 

2 ވަނަ މާއްދާ

މި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި އިސްލާހު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ށާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

(ޖަދުވަލު 5- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށްއެދޭ ފޯމު، މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީ.ޑީ.އެފް ފައިލް ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ފޯމު ފަހުން ވަރޑް ޑޮކިއުމަންޓް ގައި އަޕްލޯޑް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.)

 

މައި ގަވާއިދު

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 5/2010)

 

 

 

 

ގެޒެޓު ކުރެވުނު ގޮތް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com