ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދު 2013 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 382/2014)

0 occurrences found.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދު 2013 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 382/2014)

 

ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގެ ގަވާއިދު 2013 އަށް އަންނަނިވި އިސްލާހު ގެނައުން.

 

1 ވަނަ މާއްދާ – ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ 20 ވަނަ މާއްދާއަށް (ށ) އިތުރުކުރުން.

20. (ށ) ގާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނޫ) ގެ ދަށުން ބާއްވާ އިންތިހާބެއްގައި، ކައުންސިލަށް ހޮވުނު މީހަކު އޭނާގެ މަގާމުގެ ހުވާކުރުން އިއުތިރާޒުކޮށްފިނަމަ، އެ ގޮނޑިއަށް މީހަކު އިންތިހާބު ކުރުމަށްޓަކައި ބައި-އިލެކްށަނެއް ބާއްވަންވާނެއެވެ.

 

2 ވަނަ މާއްދާ – މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މިގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ށާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

 

މައި ގަވާއިދު

 (އަދި ނުހިމެނި)

 

 

 

ގެޒެޓު ކުރެވުނު ގޮތް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com