މޯލްޑިވްސް ނޭށަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1056/2019)

0 occurrences found.

މޯލްޑިވްސް ނޭށަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސްގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 1056/2019)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ކުޅިވަރު ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 30/2015)

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com