ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރަށު / ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (އުސޫލު – 23 ޑިސެމްބަރު 2019)

0 occurrences found.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ރަށު / ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުން އަންހެން މެންބަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމާއި ގުރުއަތު ނެގުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

(އުސޫލު – 23 ޑިސެމްބަރު 2019)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 7/2010)

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com