މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ފެނުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަށްރޫއުތަކުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަށްރޫއުތަކުގެ ދަށުން ފެނުގެ ހިދުމަތްތައް ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތްތައް ގުޅައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 10/202

0 occurrences found.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ފެނުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަށްރޫއުތަކުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަށްރޫއުތަކުގެ ދަށުން ފެނުގެ ހިދުމަތްތައް ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތްތައް ގުޅައިދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 10/2020)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތާ ބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 4/1996)

 

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com