ސިވިލް އެވިއޭށަން ރެގިއުލޭށަންސް "އެމްސީއޭއާރު-އެމް 21" އިނީށިއަލް އެއަރވޯރތިނެއސް ރެގިއުލޭށަން (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1083/2019)

0 occurrences found.

މޯލްޑިވިއަން ސިވިލް އެވިއޭށަން ރެގިއުލޭށަންސް "އެމްސީއޭއާރު-އެމް 21" އިނީށިއަލް އެއަރވޯރތިނެއސް ރެގިއުލޭށަން

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 1083/2019)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ސިވިލް އޭވިއޭށަން އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2012)

 

 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com